Vemdalsfjällens företagareförening

Nu byggs allaktivitetshallen i Vemdalen by!

Nu byggs allaktivitetshallen i Vemdalen by. Vemdalsfjällens företagareförening har idag

beviljats stöd från Region Jämtland Härjedalen, vilket var den sista pusselbiten för att

kunna starta hallbygget. Detaljprojektering av byggnaden påbörjas omgående i samarbete

med lokala företag och föreningar Vemdalen och Hede. Allaktivitetshallen kommer

därmed att öppnas senast under första halvan av 2026.

Bakgrund

Vemdalsfjällens företagareförening har under flera år aktivt drivit frågan om att bygga en

allaktivitetshall med central placering i Vemdalen by, nära skola och i direkt anslutning till

busstorg och kollektivtrafikförbindelser. Allaktivitetshallen utgör fas 2 i den utvecklingsplan

för Vemdalen by som Vemdalsfjällens företagareförening driver tillsammans med Klyftberget

Fastigheter AB i det gemensamma bolaget Klyftberget Centrum AB (KCAB).

Fas 1 har redan realiserats i enlighet med plan, vilket innebar uppförandet av kommersiella

fastigheter för dagligvaruhandel, frisör, mäklare och idrottsklinik samt även uppförande av

lägenheter och säsongsboenden intill den nya allaktivitetshallen.

Företagareföreningen har tidigare beviljats stöd från kommunens försäljning av det

kommunala bolaget HTAB. Det nu beviljade regionala stödet utgör därmed den sista

pusselbiten för att kunna dra i gång bygget av allaktivitetshallen. Resterande delar av hallen

finansieras av företagareföreningens medlemsföretag Klyftberget Fastigheter AB.

Aktiv fritid och nya mässmöjligheter

Allaktivitetshallen kommer att skapa förutsättningar för ett ökat aktivitetsutbud i Vemdalen.

En allaktivitetshall ger ökade möjligheter till rörelse, förbättrad folkhälsa och livskvalitet för

boende i Vemdalen och Hede med omnejd. Allaktivitetshallen blir en självklar mötesplats

mitt i byn och även en ny reseanledning, vilket leder till en förlängd säsong, fler

arbetstillfällen och ökad inflyttning till närområdet.

Allaktivitetshallen kommer storleksmässigt att inrymma en fullstor handbollsplan som

tillåter många olika typer av aktiviteter och som även uppfyller de krav som ställs vid

tävlingar/matcher på lägre nivåer i ett antal idrotter såsom innebandy, handboll, futsal,

basket, volleyboll och badminton. Byggnaden kommer utöver hallrummet innehålla

entréhall med plats för café, ungdomsgårdsverksamhet, omklädningsrum samt ännu inte

planerad yta som kan användas och utformas för framtida behov. Hallen kommer därtill

även att förberedas med akustiska åtgärder så att event såsom mässor, spelningar,

konserter, teater och så vidare ska kunna hållas i hela eller delar av lokalen. Ledorden förVemdalen 2024-05-15

allaktivitetshallens utformande är att maximera ytan och utnyttja volymen. Hallrummets ena

kortsida kommer till exempel att användas för klättervägg.

Vi har redan märkt av ett stort intresse och vilja att boka hallen för mässor, läger eller

återkommande idrottsaktiviteter och företagareföreningen hoppas också kunna avlasta

kommunen genom att erbjuda lokaler för ungdomsgårdsverksamhet och skolans

idrottslektioner med mera. Med den babyboom som nu råder i Vemdalen med omnejd, är

det mycket positivt att kunna erbjuda kommunen och de närliggande idrottsföreningarna

flexibilitet och framtida möjligheter.

Kontakt för frågor kring projektet:

Peter Broberg

Ordförande Vemdalsfjällens företagareförening

Telefon: 0704-949483

E-post: info@vdff.se

15 maj, 2024

Hede företagargrupp bjuder in till sommarfest!

Hede Företagargrupp bjuder in alla företagare i Härjedalen till en försommarfest tillsammans på Hede Folkpark den 8 juni.

Vill Ni boka biljetter eller har Ni några frågor.

Kontakta Hede Företagargrupp 

Tele: 0684 – 500 50

Mail: info@hedeforetagargrupp.se

15 maj, 2024

FRUKOSTMÖTE, TISDAG 21/5 PÅ HÄRJEDALSPIZZA I VEMDALEN

Hej medlemmar!
Sköna maj är här och vi välkomnar till vårens sista företagarfrukost.
Vi hoppas att du är på hugget och vill träffa oss, uppdatera dig inför  sommaren och mingla runt med andra delägare och företagare. 
Denna gång träffas vi på Härjedalspizza, där Jan Sadat tar emot oss och berättar om sin verksamhet.

När  Tisdag 21 maj   
Tid: Vi börjar 08.00 med frukost och mingel. Planen är att avsluta vid ca 09.30.
Vi bjuder på en enklare frukostfika.  
Plats:   Härjedalspizza, Vemdalen by

​Vi bjuder in till frukostträffen tillsammans med Destination Vemdalen och Företagarna Berg/Härjedalen. 

Anmälan:  info@vemdalen.se  senast i måndag 20/5 kl 12.00. Meddela eventuella allergier i din anmälan .

Varmt välkomna! 

15 maj, 2024

Kommunen bjuder in till frukostmöte i Vemdalen!

Glöm inte att anmäla dig till årets första företagarfrukost i Vemdalen! Vi träffas onsdagen den 24 januari, kl. 08.00-9.30 på Gästis i Vemdalen, Landsvägen 5. Kom och träffa kommunledningen och representanter för näringslivsenheten. Anmäl dig via e-post till: tomas.mann@herjedalen.se

Välkomna!

22 jan, 2024

Frukostmöte på Pläjset 21 Okt

Här kommer inbjudan till november månads frukostmöte.
Vi hoppas att du är på hugget och vill träffa oss , uppdatera dig på det senaste och mingla runt med delägare/företagare. Denna gång träffas vi på Pläjset (g:a Botten) där ”Sibylla Anna” Jonsson kommer att ta emot och presentera sitt nya konceptet.
Vi summerar höstlovet , med Lodge &Lya och blickar framåt mot kommande vintersäsongen, bokningsläge, evenemang mm

Datum : Tisdag 21/11 , kl 08.00-09.30 

Tid : Vi börjar 08.00 med frukost och mingel. Planen är att avsluta vid ca 09.30. 
Vi bjuder på frukostfika.

Plats : Pläjset , vid Passet
 
Vi bjuder på och in till frukosten tillsammans med Destination Vemdalen & Företagarna Berg /Härjedalen. 

Anmälan : pauline @vemdalen.se senast måndag 20/11 kl 12.00 så vi vet hur många frukost vi ska beställa.
Meddela eventuella allergier till Pauline.

Nästa träff:  Nästa träff blir efter jul och nyår.

20 nov, 2023