Vemdalsfjällens företagareförening

Årsmöte 27/10 2022

Lövåsgården 19.00

Vi bjuder på Go´fika/Välkomna

6 okt, 2022

Påminnelse lämna era svar angående Transportenkäten

Hej alla företagare

Vi vill gärna påminna er om att lämna era synpunkter via enkäten  https://forms.office.com/r/AzzwhfGtvw

senast den 12 Januari den tar ca 20 min att besvara.

Vänligen Styrelsen Vdff

https://forms.office.com/r/AzzwhfGtvw
29 dec, 2021

Statusuppdatering, transportenkäten

Hej alla representanter från företagarföreningar och destinationsbolag!

Här kommer en statusuppdatering för enkäten, i vilken företagare i Härjedalen (via er) ombeds att svara på frågor som rör in- och utgående gods- och varutransporter.

Vi har hittills fått in 39 svar, vilket motsvarar:

  • 1,7 % av kommunen totala antal företagare (2 354 st), eller
  • 2,6 % av företag med en omsättning över 1 tkr/år (1 506 st), eller
  • 6,1 % av företag med en omsättning på över 0,5 mkr/år (641 st).

December är en tuff månad att få företagare att svara på enkäter, därför förlängs svarstiden. Enkäten är öppen en månad till, till onsdagen den 12 jan.

15 dec, 2021

Enkät från Region Jämtland Härjedalen avseende Gods- och varutransporter i Härjedalens kommun!

Hej alla medlemmar.

Region Jämtland Härjedalen genomför just nu en enkät avseende Gods- och varutransporter i Härjedalens Kommun.

För att medverka i enkäten gå via denna länk

https://forms.office.com/r/AzzwhfGtvw!  

// Styrelsen

6 dec, 2021