Vemdalsfjällens företagareförening

Vemdalen Arena

”Vemdalen Arena kommer att göra destinationen mer attraktiv för turister som annars inte skulle välja att lägga sin semester här. Anläggningen kommer att skapa möjligheter för aktiviteter året runt vilket kommer ha en stor positiv betydelse för turistnäringen, näringslivet, skolan, idrottsföreningar i vår regionen samt skapa en ökad inflyttning.”

Vi i företagarföreningen jobbar otröttligt vidare på att skapa ett upplevelsecentrum i Vemdalen by för alla. Denna vecka skickas en ansökan till Region Jämtland/Härjedalen om stöd till investeringen. Vi är tacksamma för den otroligt positiva dialogen och hjälpen från vår referensgrupp bestående av Härjedalens Kommun, Destination Vemdalen, Vemdalens IF, Hembygdsföreningen och Skolan i Vemdalen.

Det är en spännande tid med många positiva saker som händer i byn. Vi återkommer med fler uppdateringar och händelser.

29 apr, 2021