Välkommen!!
Nu vill vi att du och ditt företag blir medlem hos oss.
Vemdalsfjällensföretagare förening.
Det händer ju mycket i området just nu som du vet och vissa saker kan vi kanske göra bättre. Blir vi fler medlemmar så kan vi vara med och påverka Just nu har vi bl.annat Detaljplaner,etableringar,trottoarer Sporthall m.m på vår agenda. Vi kommer framöver ordna möten och träffar.
Anmäl dig på info@vdff.se
Ange namn och företag. Org.nr
Adress,telefon och email.
Det kostar dig 500kr/år varav 400kr är avdragsgilla. Har du frågor kan du ringa eller maila oss i styrelsen.

Hans Flodèn