Bli medlem i Vemdalsfjällens Företagareförening.  

Företagareföreningen bildades i mitten av 80-talet. Föreningens namn är Vemdalsfjällens Företagareförening och dess ändamål är att verka för utveckling av företagsamheten inom socknen samt befrämja umgänge och meningsutbyte.
Företag med verksamhet inom Vemdalens socken samt person bosatt inom socknen med uttalat intresse för föreningens verksamhet.
Förslag på och ansökan om medlemskap tillställs styrelsen som avgör fråga om inval. Företagareföreningen är medlem i Destination Vemdalen AB

Under åren har medlemmarna deltagit i:  

·         Utbildningar i datorhantering mm

·         Föreläsningar

·         Resor i studiesyfte till andra turistorter

·         Gemensamma marknadsföringsåtgärder

·         Medverkat till att bryggor för fiske lagts ut

·         Gett bidrag till byarna Vemhån och Vemdalen utvecklingsprojekt

·         Bidragit till utsmyckning i byarna Vemhån och Vemdalen