Vemdalsfjällens företagareförening

Just nu!

Vi arbetar vidare med Aktivitetshuset och vi har anställt en projektledare på deltid. Han heter Marcus Walfridson och härstammar från Hammerdal men bor och är skriven i Vemdalen just nu.Med Marcus i ledning gasar vi på projektet.

Den 25 Februari har vi en träff med Kommunen angående industrimark här i Vemdalen, har du ideer eller förslag kontakta mig, Ovas, så kan jag ta med mig det till mötet. Du kanske vill vara med, hör av dig.

Fler och fler vill flytta hit och vi försöker hjälpa till med boende. Många vill bygga för permanentboende men hittar inga lämpliga tomter. Kontakta oss om du har boende eller tomter. Har du tänkbar mark kan vi kanske hjälpa till för att exploatera. Vi måste hjälpas åt för en bra utveckling av byarna Vemdalen och Vemhån.

Jag sitter även med i Härjedalens näringslivsråd och vi hade ett digitalt möte 19/2. Det händer mycket i hela Härjedalen just nu bl.annat har kommunen beviljats pengar för V/A utbyggnaden. Planerna är att bygga ett nytt reningsverk i Vemdalen där även Skalet och Björnrike ansluts. Sykes anställer 25 personer. Försäljning av hus och tomter går med en rasande fart över hela kommunen. Ni som är företagare kan söka stöd för att utveckla ditt företag hos Timbanken, De har ett 40 tal konsulter till sitt förfogande och ni får tio timmar kostnadsfritt. Det finns även pengar kvar att söka för lindring av coronans effekter. Vi uppmanas att söka så inte pengarna gå tillbaka till EU.

Tveka inte att kontakta näringslivskontoret om ni har planer eller frågor om företagande, de är till för att hjälpa oss företagare.

Bli medlem i Vemdalsfjällensföretagareförening, vi blir starkare och fler lyssnar på oss ju fler vi blir.

Hans Flodèn ( Ovas) Ordförande

19 feb, 2021