Vemdalsfjällens företagareförening

Uppdatering Aktivitetshuset

Det händer massvis runt aktivitetshuset just nu. Här följer en kort uppdatering lite av det som hänt de senaste veckorna.

En projektplan är framtagen som beskriver mål, syfte, metod och omfattning i tillägg till en tidsplan.

Under Metod i projektplanen kan vi utläsa ”Projektet ska genomföras med en bred lokal förankring där samtliga intressenter ska höras och involveras i processen genom etableringen av en referensgrupp.

Upprättandet av denna referensgrupp är fokus nu i dagarna. Om du har förslag på vem/vilka som bör vara med eller önskar att bidra själv, skicka ett mail till Marcus.

Utöver detta så föregår planeringsfasen för fullt och vi hoppas att kunna presentera fler detaljer om anläggningen vid nästa månadsskifte. Alla inspel är välkomna, från alla flanker!

3 mar, 2021