Vemdalsfjällens företagareförening

Uppdatering Vemdalen Arena

Nu i Augusti har samrådstiden för detaljplans ändringen gått ut och vi har fått många positiva yttranden. Företagareföreningen är tacksam för det engagement och den positivitet som de framtida grannarna till Arenan visar!

Arbetet med att ta fram en fasad som passar in i vår vackra by är påbörjat. Tack till alla som har haft synpunkter, tips och råd. Arkitekten tar utgångspunkt i den designplan som finns för Härjedalens kommun och de återkopplingar som har kommit in från allmänheten.

Nu efter sommaren kommer fokus att ligga på att säkerställa finansieringen och som ett led i detta så har vi engagerat Edlund & Partners för att se till att strukturer, organisation och flöden blir korrekta.

28 aug, 2021