Vemdalsfjällens företagareförening

Statusuppdatering, transportenkäten

Hej alla representanter från företagarföreningar och destinationsbolag!

Här kommer en statusuppdatering för enkäten, i vilken företagare i Härjedalen (via er) ombeds att svara på frågor som rör in- och utgående gods- och varutransporter.

Vi har hittills fått in 39 svar, vilket motsvarar:

  • 1,7 % av kommunen totala antal företagare (2 354 st), eller
  • 2,6 % av företag med en omsättning över 1 tkr/år (1 506 st), eller
  • 6,1 % av företag med en omsättning på över 0,5 mkr/år (641 st).

December är en tuff månad att få företagare att svara på enkäter, därför förlängs svarstiden. Enkäten är öppen en månad till, till onsdagen den 12 jan.

15 dec, 2021