Vemdalsfjällens företagareförening

Påminnelse lämna era svar angående Transportenkäten

Hej alla företagare

Vi vill gärna påminna er om att lämna era synpunkter via enkäten  https://forms.office.com/r/AzzwhfGtvw

senast den 12 Januari den tar ca 20 min att besvara.

Vänligen Styrelsen Vdff

https://forms.office.com/r/AzzwhfGtvw
29 dec, 2021