Vemdalsfjällens företagareförening

Sigrid Strands fond för nyskapande kvinnor

Nu är ansökan för att söka pengar från Stiftelsen Sigrid Strands fond för nyskapande kvinnor i Jämtlands län öppen! Varje år delar fonden ut ett stipendium, även i år höjt till 50 000 kr till en kvinna bosatt inom Jämtlands län som har utmärkt sig genom nytänkande tjänster och produkter. 

Sigrid Strands fond för nyskapande kvinnor i Jämtlands län startades av Sigrid Strand från Turas i Linsell, Härjedalen, år 2000 för att hjälpa fram och entusiasmera kvinnor som vill skapa nya värden och samtidigt knuffa på utvecklingen av länets företagsamhet. 

Är du den som skickar in en ansökan i år? Eller känner du någon som borde söka? Ansökningsomgången för 2023 är nu öppen fram till och med 22 augusti. Läs mer på https://sigridstrand.se eller dela vidare. 

#flernyskapandekvinnor #sigridstrandsstipendium #sigridstrand #innovation #innovationjh  

12 jul, 2023