Vemdalsfjällens företagareförening

Nu byggs allaktivitetshallen i Vemdalen by!

Nu byggs allaktivitetshallen i Vemdalen by. Vemdalsfjällens företagareförening har idag

beviljats stöd från Region Jämtland Härjedalen, vilket var den sista pusselbiten för att

kunna starta hallbygget. Detaljprojektering av byggnaden påbörjas omgående i samarbete

med lokala företag och föreningar Vemdalen och Hede. Allaktivitetshallen kommer

därmed att öppnas senast under första halvan av 2026.

Bakgrund

Vemdalsfjällens företagareförening har under flera år aktivt drivit frågan om att bygga en

allaktivitetshall med central placering i Vemdalen by, nära skola och i direkt anslutning till

busstorg och kollektivtrafikförbindelser. Allaktivitetshallen utgör fas 2 i den utvecklingsplan

för Vemdalen by som Vemdalsfjällens företagareförening driver tillsammans med Klyftberget

Fastigheter AB i det gemensamma bolaget Klyftberget Centrum AB (KCAB).

Fas 1 har redan realiserats i enlighet med plan, vilket innebar uppförandet av kommersiella

fastigheter för dagligvaruhandel, frisör, mäklare och idrottsklinik samt även uppförande av

lägenheter och säsongsboenden intill den nya allaktivitetshallen.

Företagareföreningen har tidigare beviljats stöd från kommunens försäljning av det

kommunala bolaget HTAB. Det nu beviljade regionala stödet utgör därmed den sista

pusselbiten för att kunna dra i gång bygget av allaktivitetshallen. Resterande delar av hallen

finansieras av företagareföreningens medlemsföretag Klyftberget Fastigheter AB.

Aktiv fritid och nya mässmöjligheter

Allaktivitetshallen kommer att skapa förutsättningar för ett ökat aktivitetsutbud i Vemdalen.

En allaktivitetshall ger ökade möjligheter till rörelse, förbättrad folkhälsa och livskvalitet för

boende i Vemdalen och Hede med omnejd. Allaktivitetshallen blir en självklar mötesplats

mitt i byn och även en ny reseanledning, vilket leder till en förlängd säsong, fler

arbetstillfällen och ökad inflyttning till närområdet.

Allaktivitetshallen kommer storleksmässigt att inrymma en fullstor handbollsplan som

tillåter många olika typer av aktiviteter och som även uppfyller de krav som ställs vid

tävlingar/matcher på lägre nivåer i ett antal idrotter såsom innebandy, handboll, futsal,

basket, volleyboll och badminton. Byggnaden kommer utöver hallrummet innehålla

entréhall med plats för café, ungdomsgårdsverksamhet, omklädningsrum samt ännu inte

planerad yta som kan användas och utformas för framtida behov. Hallen kommer därtill

även att förberedas med akustiska åtgärder så att event såsom mässor, spelningar,

konserter, teater och så vidare ska kunna hållas i hela eller delar av lokalen.

Allaktivitetshallens utformande är att maximera ytan och utnyttja volymen. Hallrummets ena

kortsida kommer till exempel att användas för klättervägg.

Vi har redan märkt av ett stort intresse och vilja att boka hallen för mässor, läger eller

återkommande idrottsaktiviteter och företagareföreningen hoppas också kunna avlasta

kommunen genom att erbjuda lokaler för ungdomsgårdsverksamhet och skolans

idrottslektioner med mera. Med den babyboom som nu råder i Vemdalen med omnejd, är

det mycket positivt att kunna erbjuda kommunen och de närliggande idrottsföreningarna

flexibilitet och framtida möjligheter.

Kontakt för frågor kring projektet:

Peter Broberg

Ordförande Vemdalsfjällens företagareförening

Telefon: 0704-949483

E-post: info@vdff.se

15 maj, 2024