Vemdalsfjällens företagareförening

Stöd till förstudie nu 100% beviljat!

I mars ansökte föreningen om projektstöd för att kunna driva en förstudie ”Vemdalen i samverkan för hållbar utveckling och tillväxt”. Vi är nu glada att meddela att både Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionalfonden har beviljat våra ansökningar! Det sökta stödet kommer att finansiera en projektledare under ett års tid, med start 1 augusti 2024. 

Förstudien ”Vemdalen i samverkan för hållbar utveckling och tillväxt” har som mål att ge draghjälp åt Vemdalens företagare och ideella krafter för att växla upp och jobba mer storskaligt, vilket skapar bättre förutsättningar för oss alla att bo och leva i Vemdalen. Förhoppningen är att förstudien mynnar ut i ett eller flera genomförandeprojekt, som kan löpa under flera års tid.

Näringslivet i Vemdalen består av många mikroföretagare med få eller inga anställda. Majoriteten arbetar mot besöksnäringen. Trots att det finns stor efterfrågan och många möjligheter, har Vemdalens företagare och ideella krafter svårt att nå lönsamhet och växla upp. Företagare och ideella krafter arbetar hårt och småskaligt, men med stor sannolikhet går det att skapa mervärde och öka volymerna genom att samarbeta med andra aktörer för att paketera och utveckla tjänster och upplevelser samt för att nå ut till nya målgrupper. Nya affärsmodeller och samarbeten tros vara en framgångsfaktor för att skapa ett hållbart och långsiktigt företagande i Vemdalen, med ökade kommersiella möjligheter. Idag finns dock ingen samverkansplattform för affärsutveckling eller gemensamt säljtänk hos företagarföreningens medlemmar och ideella eldsjälar. Det saknas tid och kompetens för att driva affärsutveckling framåt och tillsammans arbeta igenom frågor.

Förstudien syftar till att utreda hur kommersiella möjligheter kan skapas för Vemdalens aktörer och hur affärs- och samverkansmodeller bör utformas för att skapa hållbar och långsiktig tillväxt och lönsamhet. Förstudien ska undersöka hur Vemdalens företagare kan utveckla befintligt tjänsteutbud, exempelvis genom paketering av tjänster, samt hur och till vilken målgrupp tjänster ska marknadsföras och säljas. Ett långsiktigt mål är att Vemdalens aktörer i större utsträckning samarbetar med nationella och internationella aktörer, vilket exempelvis kan kräva en ökad grad av digitalisering. Förstudien kommer kartlägga behov av kompetensförstärkning, insatser eller investeringar. 

Målet med förstudien är att Vemdalens befintliga aktörer ska växa, vara lönsamma samt att fler aktörer väljer att etablera sin verksamhet i Vemdalen.

4 jul, 2024

Nu byggs allaktivitetshallen i Vemdalen by!

Nu byggs allaktivitetshallen i Vemdalen by. Vemdalsfjällens företagareförening har idag

beviljats stöd från Region Jämtland Härjedalen, vilket var den sista pusselbiten för att

kunna starta hallbygget. Detaljprojektering av byggnaden påbörjas omgående i samarbete

med lokala företag och föreningar Vemdalen och Hede. Allaktivitetshallen kommer

därmed att öppnas senast under första halvan av 2026.

Bakgrund

Vemdalsfjällens företagareförening har under flera år aktivt drivit frågan om att bygga en

allaktivitetshall med central placering i Vemdalen by, nära skola och i direkt anslutning till

busstorg och kollektivtrafikförbindelser. Allaktivitetshallen utgör fas 2 i den utvecklingsplan

för Vemdalen by som Vemdalsfjällens företagareförening driver tillsammans med Klyftberget

Fastigheter AB i det gemensamma bolaget Klyftberget Centrum AB (KCAB).

Fas 1 har redan realiserats i enlighet med plan, vilket innebar uppförandet av kommersiella

fastigheter för dagligvaruhandel, frisör, mäklare och idrottsklinik samt även uppförande av

lägenheter och säsongsboenden intill den nya allaktivitetshallen.

Företagareföreningen har tidigare beviljats stöd från kommunens försäljning av det

kommunala bolaget HTAB. Det nu beviljade regionala stödet utgör därmed den sista

pusselbiten för att kunna dra i gång bygget av allaktivitetshallen. Resterande delar av hallen

finansieras av företagareföreningens medlemsföretag Klyftberget Fastigheter AB.

Aktiv fritid och nya mässmöjligheter

Allaktivitetshallen kommer att skapa förutsättningar för ett ökat aktivitetsutbud i Vemdalen.

En allaktivitetshall ger ökade möjligheter till rörelse, förbättrad folkhälsa och livskvalitet för

boende i Vemdalen och Hede med omnejd. Allaktivitetshallen blir en självklar mötesplats

mitt i byn och även en ny reseanledning, vilket leder till en förlängd säsong, fler

arbetstillfällen och ökad inflyttning till närområdet.

Allaktivitetshallen kommer storleksmässigt att inrymma en fullstor handbollsplan som

tillåter många olika typer av aktiviteter och som även uppfyller de krav som ställs vid

tävlingar/matcher på lägre nivåer i ett antal idrotter såsom innebandy, handboll, futsal,

basket, volleyboll och badminton. Byggnaden kommer utöver hallrummet innehålla

entréhall med plats för café, ungdomsgårdsverksamhet, omklädningsrum samt ännu inte

planerad yta som kan användas och utformas för framtida behov. Hallen kommer därtill

även att förberedas med akustiska åtgärder så att event såsom mässor, spelningar,

konserter, teater och så vidare ska kunna hållas i hela eller delar av lokalen.

Allaktivitetshallens utformande är att maximera ytan och utnyttja volymen. Hallrummets ena

kortsida kommer till exempel att användas för klättervägg.

Vi har redan märkt av ett stort intresse och vilja att boka hallen för mässor, läger eller

återkommande idrottsaktiviteter och företagareföreningen hoppas också kunna avlasta

kommunen genom att erbjuda lokaler för ungdomsgårdsverksamhet och skolans

idrottslektioner med mera. Med den babyboom som nu råder i Vemdalen med omnejd, är

det mycket positivt att kunna erbjuda kommunen och de närliggande idrottsföreningarna

flexibilitet och framtida möjligheter.

Kontakt för frågor kring projektet:

Peter Broberg

Ordförande Vemdalsfjällens företagareförening

Telefon: 0704-949483

E-post: info@vdff.se

15 maj, 2024

Hede företagargrupp bjuder in till sommarfest!

Hede Företagargrupp bjuder in alla företagare i Härjedalen till en försommarfest tillsammans på Hede Folkpark den 8 juni.

Vill Ni boka biljetter eller har Ni några frågor.

Kontakta Hede Företagargrupp 

Tele: 0684 – 500 50

Mail: info@hedeforetagargrupp.se

15 maj, 2024

FRUKOSTMÖTE, TISDAG 21/5 PÅ HÄRJEDALSPIZZA I VEMDALEN

Hej medlemmar!
Sköna maj är här och vi välkomnar till vårens sista företagarfrukost.
Vi hoppas att du är på hugget och vill träffa oss, uppdatera dig inför  sommaren och mingla runt med andra delägare och företagare. 
Denna gång träffas vi på Härjedalspizza, där Jan Sadat tar emot oss och berättar om sin verksamhet.

När  Tisdag 21 maj   
Tid: Vi börjar 08.00 med frukost och mingel. Planen är att avsluta vid ca 09.30.
Vi bjuder på en enklare frukostfika.  
Plats:   Härjedalspizza, Vemdalen by

​Vi bjuder in till frukostträffen tillsammans med Destination Vemdalen och Företagarna Berg/Härjedalen. 

Anmälan:  info@vemdalen.se  senast i måndag 20/5 kl 12.00. Meddela eventuella allergier i din anmälan .

Varmt välkomna! 

15 maj, 2024

Kommunen bjuder in till frukostmöte i Vemdalen!

Glöm inte att anmäla dig till årets första företagarfrukost i Vemdalen! Vi träffas onsdagen den 24 januari, kl. 08.00-9.30 på Gästis i Vemdalen, Landsvägen 5. Kom och träffa kommunledningen och representanter för näringslivsenheten. Anmäl dig via e-post till: tomas.mann@herjedalen.se

Välkomna!

22 jan, 2024