Vemdalsfjällens företagareförening

VEMDALSFJÄLLENS FÖRETAGAREFÖRENING

Företagareföreningen bildades i mitten av 80-talet och dess ändamål är att verka för utveckling av företagsamheten inom socknen samt befrämja umgänge och meningsutbyte. Medlemmar kan vara företag med verksamhet inom Vemdalens socken samt person bosatt inom socknen med uttalat intresse för föreningens verksamhet. Förslag på och ansökan om medlemskap tillställs styrelsen som avgör fråga om inval.
Föreningen är med i Härjedalens Näringslivsråd.

Vill du och ditt företag bli medlem i Vemdalsfjällens företagareförening? Se info nedan om hur du går tillväga! Blir vi fler så kan vi vara med och påverka. Just nu har vi bland annat detaljplaneretableringartrottoarersporthall m.m på vår agenda.

6 jan, 2023

Bli medlem

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro:

975 – 0522

Maila oss:

Namn, Företag, Org. nr., Adress, Telefon på info@vdff.se.

Det kostar dig 500kr/år varav 400kr är avdragsgilla.
Har du frågor kan du ringa eller maila oss i styrelsen.